Regulamin sklepu

Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.dobrydruk.pl jest KRD spółka z o.o. z siedzibą przy ul.Toruńskiej 109, 85-844 Bydgoszcz,KRS 00001008797, NIP 953-27-93-075, REGON 523948441 zwany dalej „Drukarnia”

1.2  Serwis internetowy KRD spółka z o.o. dostępny jest pod adresem http://www.dobrydruk.pl, a sklep internetowy pod adresem www.krd-sklep.pl

1.3 Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią  a Użytkownikiem korzystającym z serwisu i sklepu internetowego

1.4 Usługi serwisu internetowego polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk, introligatornia) na podstawie projektów przesłanych przez Użytkownika lub projektów wykonanych w edytorach fotoproduktów, które są dostępne w serwisie  oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem serwisu internetowego przez Użytkownika.

 

2. Korzystanie z serwisu internetowego

2.1 Korzystanie z serwisu i sklepu internetowego (zwanego dalej serwisem) oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych, a także ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Korzystać z serwisu www.dobrydruk.pl i sklepu www.krd-sklep.pl mogą jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2 Składać zamówienia w serwisie mogą jedynie osoby zarejestrowane (posiadające konto w serwisie ). Aby utworzyć konto w serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.krd-sklep.pl

2.3 W przypadku nie przestrzegania regulaminu przez Użytkownika, Drukarnia ma prawo do usunięcia konta Użytkownika.

2.4 Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo-podatkowymi.

2.5 Użytkownik sklepu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji zlecenia. Jednocześnie Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, a także nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

3. Realizacja zamówień

3.1 Zamówień może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto w serwisie internetowym.

3.2 Złożenie zamówienia następuje w momencie, gdy Użytkownik kliknie ikonę „zatwierdź zamówienie” oraz wybierze sposób płatności i dostawy.

3.3 Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

• zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji

• pliki przesłane przez Użytkownika spełniają wymogi techniczne

• zostanie zweryfikowany sposób płatności i dostawy

3.4 Czas realizacji zamówień jest różny dla poszczególnych produktów. Informacja o czasie realizacji jest podana przy cenniku każdego z produktów. Podany czas realizacji nie obejmuje czasu potrzebnego na dostawę produktu.
W przypadku przesyłek kurierskich wysyłka gotowych zamówień następuje codziennie w dni robocze. Termin dostawy jest uzależniony od harmonogramu przewoźnika i wynosi 2-5 dni roboczych. Koszt dostawy określony jest w podsumowaniu zamówienia.
W przypadku odbioru własnego jest on możliwy w Oddziale KRD spółka z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 109 . Można po uprzednim uzgodnieniu odebrać osobiście zamówienie w innych oddziałach KRD. Pracujemy w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3.5 W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty www.krd-sklep.pl, termin realizacji będzie ustalany indywidualnie.

3.6 Zamówienia w serwisie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.7 Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

3.8 Zamówienia nieopłacone, niespełniające wymogów niniejszego regulaminu oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

 

4. Płatności

4.1 Użytkownicy mogą realizować płatność na zasadzie przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.PayU.pl. System umożliwia wykonanie przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków w większości działających 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaję zaksięgowana a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”. Możliwy jest drugi sposób płatności poprzez przelew na konto Drukarni na podstawie wystawionej i otrzymanej droga elektroniczną faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (najczęściej w ciągu 48 godzin od wykonania przelewu). Czas może być przyśpieszony poprzez wysłanie potwierdzenia przelewu na adres Drukarni.

4.2 Użytkownicy składający duża ilość zamówień oraz Użytkownicy instytucjonalni, po uzgodnieniu tego z Drukarnią mogą realizować zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach z odroczonym terminem płatności .

4.3 Faktury są wystawiane w momencie pakowania towaru. W przypadku gdy imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są takie same jak dane do faktury to zostanie ona wysłana automatycznie z paczką na adres dostawy. W przypadku gdy imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są różne jak dane do faktury to faktura zostanie wysłana pocztą na adres rejestracyjny (wpisany w polu danych do faktury).

 

5. Reklamacje

5.1 Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku, gdy występują niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem i/lub uszkodzenia mechaniczne produktu powstałe w trakcie transportu. Produkt musi być sprawdzony w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej

5.2 Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, rozdzielczość zdjęć ani błędy w przesłanym przez Użytkownika projektach. Drukarnia nie dokonuje korekt w plikach Użytkownika.

5.3 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności i musi być złożona w formie pisemnej.

5.4 Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Drukarnia  informuje, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U z 2002r Nr 101 poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z w/w ustawą użytkownicy serwisu mają prawo do wglądu, poprawiania jak i usunięcia swoich danych osobowych.

 

7. Zwroty towaru

7.1 Zwrot zamówionych druków jest niemożliwy ponieważ są one zamawiane w serwisie na podstawie indywidualnego projektu Użytkownika, w związku z czym nie są towarem handlowym umożliwiającym sprzedaż innemu zamawiającemu.

7.2 Zwrotowi mogą podlegać jedynie druki, co do których Użytkownik zgłosi uzasadnioną reklamację zgodnie z paragrafem 5 regulaminu.

 

8. Odpowiedzialność serwisu

8.1 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.

b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.

c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.

d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe.

e) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych.

f) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od serwisu przerw w dostawie energii elektrycznej itp.

g) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

h) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU.pl

i) Ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.

j) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

Zawartość serwisu internetowego podlega całkowitej ochronie ustanowionej przez polskie prawo autorskie i prawo własności intelektualnej.

Prawa do serwisu www.dobrydruk.pl należą do KRD spółka z o.o.Zawartość strony i serwisu internetowego, użyte tam znaki towarowe, nazwy własne, projekty graficzne, teksty, formularze są własnością serwisu www.dobrydruk.pl. Wszelkie kopiowanie, powielanie, przesyłanie lub dystrybuowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

8.2 Serwis internetowy www.dobrydruk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8.3 Polityka Cookies
Użytkownicy strony internetowej www.dobrydruk.pl mają prawo wyboru dotyczące udostępniania informacji, które ich dotyczą. Serwis www.dobrydruk.pl informuje Użytkowników, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

8.4 Zarządzanie swoimi plikami Cookies?
Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z naszego sewisu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić jego bezproblemowe działanie.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Składając zamówienie w serwisie www.dobrydruk.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

9.2 Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

9.3 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.4 Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl